top of page

Photo credit: Lars Kruse, Aarhus University

Livet med en straffeattest

En workshop for at sætte strafferegistre på den nationale dagsorden

 

Hvert år falder der mere end 200.000 domme, dog er det under 10% af disse der fører til en fængselsdom. Konsekvenserne af en dom kan dog være store, også for denne gruppe. Mange arbejdsgivere beder om at se en straffeattest og her oplever mange dømte, at de sorteres fra – selv for mindre forseelser. Målet med dagens workshop er at undersøge denne praksis, herunder konsekvenser for de dømtes muligheder for at få et job.

Kan straffeattesten påvirke arbejdsgiveres opfattelse af den jobsøgende og dennes mulighed for at få job? Hvordan kontrollerer bl.a. arbejdsgivere ansøgeres straffeattest? Hvordan kan et fremtidigt system designes, så det i højere grad beskytter dømte imod diskrimination samtidig med, at det varetager arbejdsgiveres og samfundets behov for indsigt i medarbejderes strafferetlige historik? Dette er workshoppens mest centrale spørgsmål.

Det er svært at holde styr på hele gruppen af personer med en straffeattest, da forskellige forbrydelser udløser en plet på straffeattesten. Vi vil under workshoppen forsøge at sætte fokus på de mange forskellige personlige og professionelle forhold, hvor mennesker håndterer en straffeattest på arbejdsmarkedet og i andre aspekter af deres liv.

Vi har inviteret Homeboy Industries til at være hovedtaler på workshoppen. De vil blandt andet fortælle om hvordan de byggede deres organisation i et andet land og institutionelt miljø, hvilket kan motivere os til at tænke ud af boksen. Det endelige mål er at blive inspireret til at finde på nye løsningsforslag, der kan implementeres her i Danmark.

 

I løbet af dagen vil vi skabe et forum, hvor alle interessenter kan interagere. Vi lægger vægt på at lytte og lade vores partnere forklare deres fælles og individuelle mål, fremfor for at forsøge at identificere én ideel tilgang til at håndtere kriminelle registre. Denne tilgang vil fremme gensidig bevidsthed om interesser og samtidig øge forståelsen for det samfundsmæssige problem. Vi bestræber os på at opbygge workshoppen således at alle deltagere til arrangementet har mulighed for at dele deres tanker. Desuden, ønsker vi ikke at dialogen stopper ved workshoppens afslutning, men derimod vi sammen sår frøene til en vedvarende dialog efter workshoppens afslutning. Efter workshoppen vil vi ligeledes oprette en brochure, der opsummerer de vigtigste pointer fra dagen.

Program
den 20 april, 2023

08:00 – 09:00 Ankomst og morgenmad

09:00 – 09:20 Comeback
09:20 – 09:40 Café Exit
09:40 – 10:00 High:five
10:00 – 10:45 Roundtable
11:00 – 12:00 Homeboy Industries

12:00 – 13:00 Frokost

13:00 – 13:20 Tünde Cserpes, Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

13:20 – 13:40 Den Sociale Retshjælps Fond
13:40 – 14:15 Roundtable

14:15 – 14:45 Kaffe og kage

14:45 – 15:15 Virksomheder: A. Enggaard A/S

15:15 – 15:45 Comeback Cleaning

15:45 – 16:15 STARK
16:15 – 17:00 Roundtable

Scroll down

Arrangører

Latest news

Upcoming conference talks

Tunde Cserpes, Kylie Hwang (Stanford University) and Elena Mattana (Aarhus University) will present their project on sticky jobs at several upcoming academic conferences, including the Strategic Management Society Annual Conference in Toronto.  

Tunde gave a talk to the general audience at the Festival of Research on April 28, 2022.

Tweetable take-away: Most criminal record holders in Denmark don't go to prison; they get a fine or community service. Yet they serve time in indirect ways. @idnut 's @AUFF2017 founded project shows what is at stake for companies that employ these inglorious workers.

1_FoR22_ServingTime_Cserpes.jpg

Serving time: Careers with a record

Want to be in the loop?

Get research updates from us right to your inbox.

Thanks for submitting!
bottom of page